Здравей,
Аз съм Мая и бях жертва на домашно насилие. Отне ми години, за да събера сили и през 2011-а да напусна и осъдя бившия ми мъж. И след това животът ми се разви повече от прекрасно. Вярвам в силата на думите, и че изкуството прави света малко по-добър. Вярвам още, че е важно да заявяваме гордо своите права. Всеки ден. На висок глас.  Затова с екипа ми създадохме дизайна “Женска сила”. С него поставяме началото на линия продукти, 10% от чиято стойност ще се даряват на Фондация „Асоциация Анимус“. За да имат повече жени моя шанс за нов и щастлив живот.“ – Мая Цветкова-Ненова, Бранд Мениджър – TARIKUTI

Домашното насилие е най-разпространената, но и най-прикритата форма на насилие. Освен физическото посегателство от страна на човек, в който жертвата се намира в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство, за домашно насилие се приема и всеки акт на сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за извършване на подобно деяние. Принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права са също форма на домашно насилие. Когато има деца, за психическо и емоционално насилие срещу тях се смята и всяко домашно насилие, извършено в присъствие на детето, пред очите му – дори самото то да не е пряк обект на тормоза.

За Фондация „Асоциация Анимус“:

Повече от 25 години фондацията развива програми и социални услуги в подкрепа на пострадали от домашно насилие и насилие основано на пола. Един от начините, по който тя помага е чрез Националната Гореща Телефонна линия:

0800 1 86 76 или 02 981 76 86

Линията е насочена към жени, мъже и деца и техните близки, които са станали жертви или свидетели на насилие, трафик на хора, трудова експлоатация или друг вид насилие. На нея обаждащите се могат да получат помощ и подкрепа за конкретните случаи, като и да бъдат насочени към социални услуги в цялата страна.

Всяка сряда, от 17:30 до 21:00 часа, на линията се предоставя безплатна юридическа подкрепа, като обаждащите се могат да се информират по-конкретно за необходимите процедури по издаването на заповед за незабавна защита и/или по други юридически въпроси. Към Националната телефонна линия за пострадали от насилие има разработена кореспондентска програма. На имейл 029817686@animusassociation.org пострадалите от насилие могат да изпращат писма, в които да споделят за ситуацията, в която се намират. Това е 24-часова услуга, управлявана от фондация „Асоциация Анимус“, с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието.

В случай че не могат да се обадят, жертвите на домашно насилие могат да използват чат бота, сканирайки посочения QR-код: