Колекция с кауза

Женска Сила

Вдъхновена от личната история на Бранд Мениджъра ни, линията е създадена, за да привлича вниманието върху домашното насилие във всичките му аспекти. Колекция с кауза, при която 10% от стойността на продадените артикули ще се даряват на Фондация „Асоциация Анимус“.

Това, че можеш да ме удариш, не ти дава правото да го направиш!…

…Моето тяло си е моя работа!

За домашното насилие и Фондация „Асоциация Анимус“

Домашното насилие е най-разпространената, но и най-прикритата форма на насилие. Освен физическото посегателство от страна на човек, в който жертвата се намира в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство, за домашно насилие се приема и всеки акт на сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за извършване на подобно деяние. Принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права са също форма на домашно насилие. Когато има деца, за психическо и емоционално насилие срещу тях се смята и всяко домашно насилие, извършено в присъствие на детето, пред очите му – дори самото то да не е пряк обект на тормоза.
Повече от 25 години Фондация „Асоциация Анимус“ помага на пострадалите от домашно насилие и насилие основано на пола. Един от начините за помощ е чрез Националната Гореща Телефонна линия: 0800 1 86 76 или 02 981 76 86

WOMEN’S Power

Обаждащите се могат да получат помощ и подкрепа за конкретните случаи, като и да бъдат насочени към социални услуги в страната. Всяка сряда, от 17:30 до 21:00 часа чрез линията се предоставя безплатна юридическа подкрепа. На имейл 029817686@animusassociation.org пострадалите от насилие могат да изпращат писма, в които да споделят за ситуацията, в която се намират. Това е 24-часова услуга, управлявана от фондация „Асоциация Анимус“, с безвъзмездната финансова помощ на Министерство на правосъдието.
В случай че не могат да се обадят, жертвите на домашно насилие могат да използват чат бота, сканирайки посочения QR-код:

Разгледай колекцията

null

Безплатна доставка

За България на всички поръчки над 100 лв.
null

Произведено в БГ

От идея до реализация всичко е създадено в България.
null

Право на връщане

В 14 дневен срок от получаване на поръчката