Устойчиво развитие

За нас, устойчивото развитие и социално-отговорния бизнес не са единствено модерен PR. Израснали по време на прехода, в годините след 1989, виждахме колко несправедливо се постъпва с родителите ни. Така решихме, че ако имаме някога възможност за нещо свое, ще се опитаме поне малко да подобрим работната среда в България. Затова, още при основаването на WIRK, въведохме принципите на устойчивост и социална отговорност. От тогава до днес, без значение от сектора, в който компанията се развива, спазваме тези принципи, защото вярваме, че те не са валидни единствено за сектор IT. Да спазваш законите и да се отнасяш с уважение към служителите си, природата и обществото са базисни принципи, които трябва да се следват от всички.
Затова и не подкрепяме порочните практики прилагащи се от години в текстилния бранш в България като осигуряване на минимална заплата и плащане „в пликче“, системен извънреден труд без заплащане и лоши материално-технически бази за работа, застрашаващи живота и здравето на служителите. Не искаме да се превърнем в едни от онези инвеститори, които забогатяват на гърба на своите шивачи, технолози и конструктори. При нас всички служители се осигуряват на реалните си нетни заплати, работят в 5 дневна работна седмица, с 8 часов работен ден. В случай че се наложи да се извършва извънреден труд, същият е справедливо обезщетен. Ателието ни е с високи тавани и просторни, светли помещения и е снабдено с всички необходими съоръжения за извършване на производство в здравословна среда.

Социални каузи отговорни към хората и природата

Една от най-често срещаните фрази, които мултимилионерът Джон Пол ДеДжория казва в своите речи е: „Success without share is a failure“. Явно и наистина вярва нея, тъй като успешно внедрява социалните каузи в управляваното от него дружество John Paul Mitchell Systems. Вдъхновени от него, лансирахме две линии подпомагащи социални каузи – „Женска сила“ и „Златна Панделка“. Първата провокирана от моите лошите спомени за домашно насилие, което преживях с бившия ми мъж. Втората от доброволческата ни дейност към Сдружение „Деца с Онкохематологични заболявания“, които подкрепяме от 2016. Линиите започват с единични дизайни, като през следващите години ще се развиват в различни модели и продукти. Целта е, освен да се подпомогнат 10% от продажбите Фондация „Асоциация Анимус“ и Сдружение „Деца с Онкохематологични заболявния“, да се разпространява коректна информация за неправителствените организации и техните изключително полезни дейности. Освен двете социални каузи, поставихме началото на кампания „Нов живот на стария деним“ и заложихме на рециклиране на технологичния отпадък. Дори и понастоящем малки инвеститори, вярваме, че всяка крачка в посока социална-справедливост и запазване на околната среда е важна и смислена. Затова и не чакаме да пораснем, за да си наемем Manager “Sustainable Development”, а сами внедряваме устойчивите практики на управление още от самото начало.

Мая Цветкова-Ненова
Brand Development Manager

Устойчиво развитие