Официални правила за играта “TRKT Starboy GIVEAWAY”

Организирана от „Диджитал Медиа” АД Настоящите Правила за участие уреждат отношенията между Организатора от една страна и участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея. 1. ПЕРИОД НА ИГРАТА: Играта продължава от 09.08.2022 г. до 16.08.2022 г., 18:00 ч. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „Диджитал Медиа АД“ 3. НАГРАДАТА В ИГРАТА СЕ…

Details